Våra plusvärden

Jourverksamhet
Vi är tillgängliga dygnet runt, 365 dagar
om året på ett telefonnummer!
Snabb återkoppling
Hos oss får du alltid besked inom 15 minuter
om vi kan skicka en konsult eller inte.
Snabbt på plats
Vi garanterar att du har en konsult på plats
hos er inom 90 minuter.
Nöjd kund-garanti för bemanning
Är ni inte nöjda med vår medarbetare så byter vi utan extra kostnad ut medarbetaren.
Nöjd kund-garanti för rekrytering
Om kandidaten slutar inom 3 månader, åtar vi oss att genomföra en ny rekryteringsprocess.