Coronavirus (covid-19)

 Aktuella rekommendationer

Nedan risknivåer gäller per 2020-03-10 klockan 14.00. Risknivån för spridning i Sverige har förändrats sedan den förra riskbedömningen 2020-03-02. Bedömningen är baserad på den information som utgår från WHO och ECDC samt de rapporterade svenska fallen.

Nuvarande risk för importfall:

MYCKET HÖG

Risken för spridning i Sverige annat än till personer runt enstaka importfall:

MYCKET HÖG

Samtidigt bedöms risken som mycket hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den utvecklade spridningen av covid-19 i världen.

Den som nyligen varit i ett land där smittspridning pågår och nu har hosta och feber ska kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om symtom och resehistorik.

Nationellt informationsnummer

Folkhälsomyndigheten får många frågor om den nya sjukdomen covid-19. Nu kan den som vill ställa frågor om covid-19 ringa det nationella informationsnumret 113 13.

113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt möta behovet av information. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.

 

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten samlar löpande frågor och svar om coronaviruset / covid-19 på sin webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.

 

Allmänna råd till företag och arbetsgivare

För medarbetare som återvänt från område där personer har blivit sjuka av coronaviruset gäller det allmänna rådet att om möjligt hålla avstånd till andra personer, tvätta händerna noggrant, nysa och hosta i armvecket och undvika att ta sig i ansiktet. I övrigt kan man agera och arbeta som normalt.

 

Medarbetare som uppvisar symptom

Om en medarbetare nyligen har besökt en plats där smitta förekommer och visar symptom med hosta och feber ska personen av smittskyddsskäl stanna hemma eller gå hem från jobbet och omgående kontakta Rekryteringsgruppen och sjukvårdsrådgivning 1177.

 

Medarbetare som konstaterats smittad

Om en medarbetare har konstaterats smittad kommer smittskyddsläkaren ge instruktion till arbetsplatsen och arbetsgivaren om vilka åtgärder som ska vidtas för smittspårning och smittskydd.

Rekryteringsgruppen använder Previa som företagshälsovård och Previa erbjuder rådgivning och stöd för Chefer och HR-personer om arbetsmiljö, men är inte bemyndigade att ge smittskyddsrådgivning och kan inte utfärda läkarintyg för smittbärarpenning.

Previa hänvisar Rekryteringsgruppen att följa Folkhälsomyndighetens råd att inte göra egna direktiv om hemkarantän – alla beslut om karantän ska förbehållas smittskyddsläkare.

Rekryteringsgruppen och Previa följer utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och uppdaterar informationen löpande.