Coronavirus (Covid-19)

Aktuella rekommendationer 2020-05-25
 
Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög (2020-03-10). Samtidigt bedöms risken som fortsatt mycket hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den utvecklade spridningen av Covid-19 som utgår från WHO och ECDC samt de rapporterade svenska fallen.
Folkhälsomyndigheten, ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december.
·         Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
·         Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
·         Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
·         Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
·         Res bara om det är nödvändigt.

Förbjud har införts för allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Regleringen är bindande och överträdelser är straffsanktionerade.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att undvika resor inom Sverige som inte är nödvändiga att genomföra, samtidigt avråder UD från icke-nödvändiga resor till samtliga länder.
För att skydda personer över 70 år råder Folkhälsomyndigheten att begränsa kontakten med äldre så långt det är möjligt under pågående smittspridning i samhället.
Allmänna råd till företag och arbetsgivare
 
Som arbetsgivare är det viktigt att löpande hålla sig informerad om utvecklingen, att göra bedömning om vilka arbetsuppgifter eller situationer där det finns risk för att medarbetare kan utsättas för coronaviruset och att möta frågor och oro i personalgruppen.
Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Råden gäller fram till 31 december.
·         Ge information till medarbetare, kunder och andra besökare.
·         Undvik att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler. Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel och markerar avstånd på golvet.
·         Håll digitala möten.
·         Erbjud möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handsprit.
·         Medarbetare som varit hemma med förkylningssymptom ska stanna hemma minst 48 timmar efter man har blivit helt symptomfri.
·         Tillfälliga förändringar i sjukförsäkringsreglerna finns beskrivna på Försäkringskassan.

      För specifika fall ges följande råd:
·         Medarbetare som uppvisar symptom
Om en medarbetare visar minsta symptom med hosta och feber ska personen av smittskyddsskäl stanna hemma eller gå hem från jobbet. Kontakta sjukvårdsrådgivning 1177 om besvären plötsligt förvärras mycket eller om andningsbesvär uppstår vid vila.
·         Medarbetare som konstaterats smittad
Om en medarbetare har konstaterats smittad med Covid-19 kommer sjukvården ge medarbetaren instruktion om vilka åtgärder som ska vidtas att till exempel minska smittspridning. I vissa fall har medarbetare rätt att få smittbärarpenning. Rekryteringsgruppen använder Previa som företagshälsovård och Previa erbjuder rådgivning och stöd för Chefer och HR-personer om arbetsmiljö, men är inte bemyndigade att ge smittskyddsrådgivning och kan inte utfärda läkarintyg för smittbärarpenning. Previa hänvisar Rekryteringsgruppen att följa Folkhälsomyndighetens råd att inte göra egna direktiv om hemkarantän – alla beslut om karantän ska förbehållas smittskyddsläkare.
Nationellt informationsnummer
 
Folkhälsomyndigheten får många frågor om den nya sjukdomen / Covid-19. Nu kan den som vill ställa frågor ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar.
Frågor och svar
 
Folkhälsomyndigheten samlar löpande frågor och svar om coronaviruset / covid-19 på sin webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.
Rekryteringsgruppens verksamhet under Covid-19
 
Rekryteringsgruppen följer noga utvecklingen och arbetar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Verksamheten hos många av våra kunder har påverksats av Covid-19 så även våra uppdrag. Vi arbetar med många olika kunder i många olika branscher och alla påverkas olika. Vissa uppdrag har pausats helt och vissa uppdrag förtsätter utan större påverkan. Vi hoppas och tror att alla medarbetare och kunder har förståelse för den inverkan Covid-19 kan ha på vår verksamhet.
Rekryteringsgruppens kontor är öppet som vanligt. Dock arbetar inte alla anställda på kontoret på plats samtidigt utan vi har delat upp oss och arbetar en del hemifrån.  Måste man besöka oss är man självklart välkommen. Men besök som inte är nödvändiga skjuter vi gärna på framtiden. Kontakta oss innan ditt besök för att säkerställa att någon är på plats.